Praktische informatie

hoofden

Schooljaar 2021/22

 

Voor informatie over de 2dejaars- en 3dejaarsgroepen scroll naar beneden.

1ste jaar

Bij voldoende aanmeldingen starten dit najaar (2021) weer twee 1stejaarsgroepen, één op overwegend vrijdagen, één op overwegend maandagen (in totaal 20 dagen).

Graag bij je aanmelding vermelden, welke van de twee groepen je voorkeur heeft, en ook graag aangeven als je één van de twee groepen definitief NIET kunt.
Opgelet: mocht je niet aangegeven hebben dat je één van de twee groepen definitief niet kunt, dan beschouw ik je aanmelding als definitief, ook als ik je niet kan plaatsen in de groep van je voorkeur. Er zijn in dat geval de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

1ste jaars vrijdaggroep 2021/2022

Data vrijdaggroep:

vrijdagen, tenzij anders vermeldt:
24 en 25 (zaterdag) september
8 , 17 (zondag) en 29 oktober
12 en 26 november
10 december
14, 28 en 29 (zaterdag) januari
11 en 25 februari
11 en 25 maart
8 en 29 april
20 mei
10 en 11 (zaterdag) juni

14 (dinsdag) juni eindevaluatie (19 – 21.30 uur)

Opgelet:
de data en tijden zijn ivm overleg gastdocenten en definitieve locatie nog onder voorbehoud.
Er kunnen aan informatie van welke aard dan ook, die op deze site staat,  geen rechten ontleend worden. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster en andere relevante informatie.

Lestijden vrijdaggroep:
(behalve waar anders vermeld)
10.30 – 17.30 uur

Afwijkende tijden:
Op 24 september tot 20.30 uur (gezamelijk etentje om de start van de opleiding te vieren).
Op 14 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en gezamelijk etentje).
Op 11 juni tot 20.30 uur (spelen op straat en feestelijke afsluitend etentje)
Op 14 juni 19.00 – 21.30 uur (eindevaluatie)


Locatie vrijdaggroep
(onder voorbehoud):
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

 

Kosten 1stejaar:
2.225 euro – particulier tarief per jaar
1.890 euro – ( -15%) minima tarief per jaar voor studenten en mensen die van een sociaal minimum/bijstandsniveau rond moeten komen
4.450 euro – zakelijk en boven-modaal per jaar

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt. Particulieren met een boven-modaal inkomen worden uitgenodigd om ook het zakelijke tarief of iets ertussenin te kiezen. Betaling van een hoger tarief maakt het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.
Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.

 

 

1ste jaar maandaggroep 2021/22


Data maandaggroep (2021/2022):

allemaal maandagen, tenzij anders vermeldt:
26 (zondag), en 27 september
11 en 26 (dinsdag) oktober,
8 en 22 november, 
6 en 20 december
17,  30 (zondag) en 31 januari
14 februari
7 en 21 maart
4 en 19 (dinsdag) april
9 en 30 mei
13 en 18 (zaterdag) juni

Maandag 20 juni ’s avonds: eindevaluatie 19.00 – 21.30 uur

Opgelet:
de data zijn ivm overleg gastdocenten en locatie nog onder voorbehoud.
Er kunnen aan informatie van welke aard dan ook, die op deze site staat,  geen rechten ontleend worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster en andere relevante informatie.

Locatie maandaggroep:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Lestijden maandaggroep:
op de maandagen:
10.45 – 17.45 uur
op de weekeinddagen:
10.30 – 17.30 uur

Afwijkende tijden maandaggroep:
Op zondag 26 september tot 20.30 uur (gezamelijk etentje om de start van de opleiding te vieren).
Op 17 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en gezamelijk etentje).
Op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 20.30 uur ( spelen op straat met afsluitend etentje)
Op maandag 20 juni van 19.00 – 21.30 uur (eindevaluatie)

Kosten 1stejaar:
2.225 euro – particulier tarief
1.890 euro – ( -15%) minima tarief voor studenten en mensen die van een sociaal minimum/bijstandsniveau rond moeten komen
4.450 euro – zakelijk tarief
Zelf te bepalen – solidariteitsdonatie

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers, die bovenmodaal verdienen, en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt.
Betaling van de zakelijke tarief maken het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.

Particulieren met een boven-modaal inkomen die  financieël weinig last van de corona-crisis hebben, worden uitgenodigd om een extra solidariteitsdonatie te doen (hoogte zelf te bepalen), naast het genoemde tarief. Dit maakt het ook voor mensen die wel verlies leiden mogelijk om tegen het minimum tarief de opleiding te doen.

Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.

 


2de jaar

 

2de jaar maandaggroep 2021/22


Data maandaggroep (2021/2022):

allemaal maandagen, tenzij anders vermeldt:
13 en 20 september
10 (zondag) en 25 oktober
1, 15  en 29 november
13 december
10 en 24 januari
6 (zondag), 7 en 21 februari
14 en 28 maart
11 en 25 april
10 (dinsdag), 21 (zaterdag) en 22 (zondag) mei. 

Eindpresentatie: zondag 22 mei ’s middags
Eindevaluatie en diploma-uitreiking: maandag 23 mei van 14.00 – 17.00 uur.

Opgelet:
de data zijn ivm overleg gastdocenten en locatie nog onder voorbehoud.
Er kunnen aan informatie van welke aard dan ook, die op deze site staat,  geen rechten ontleend worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster en andere relevante informatie.

Locatie maandaggroep:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Lestijden maandaggroep:
op de maandagen:
10.45 – 17.45 uur
op de weekeinddagen:
10.30 – 17.30 uur

Afwijkende tijden maandaggroep:
Op zondag 19 september tot 20.30 uur (etentje om de start van het 2dejaar te vieren).
Op maandag 24 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en etentje).
Op zaterdag 21 mei van 10.00 – 18.00
Op zondag 22 mei  9.30 – 18.00 uur (eindpresentatie).
Op maandag 23 juni van 14.00 – 17.00 uur (eindevaluatie en diploma-uitreiking)

Kosten:
Voor mensen die vanuit vorig jaar doorstromen of die eerder het 2de jaar hebben gedaan en het herhalen:

1.975 euro – particulier tarief
1.670 euro – minimum tarief
3.950 euro – zakelijk en boven-modaal
Zelf te bepalen – solidariteitsdonatie

Voor alle anderen:
2.225 euro – particulier tarief per jaar
1.890 euro – ( -15%) minima tarief per jaar voor studenten en mensen die van een sociaal minimum/bijstandsniveau rond moeten komen
4.450 euro – zakelijk en boven-modaal per jaar
Zelf te bepalen – solidariteitsdonatie

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers, die bovenmodaal verdienen, en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt.
Betaling van de zakelijke tarief maken het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.

Particulieren met een boven-modaal inkomen die  financieël weinig last van de corona-crisis hebben, worden uitgenodigd om een extra solidariteitsdonatie te doen (hoogte zelf te bepalen), naast het genoemde tarief. Dit maakt het ook voor mensen die wel verlies leiden mogelijk om tegen het minimum tarief de opleiding te doen.

Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.

 

3de jaar 2021/22

Data (2021/2022):

zaterdag 16 oktober
vrijdag 5 november
vrijdag 19 november
vrijdag 3 december
vrijdag 17 december
vrijdag 21 januari
vrijdag 4 februari
vrijdag 18 februari
zondag 6 maart
vrijdag 18 maart
vrijdag 1 april
vrijdag 22 april
zaterdag 23 april
vrijdag 13 mei
zaterdag 14 mei

Opgelet:
Er kan aan informatie, die op deze website staat,  geen rechten ontleend worden.
Het is (heel misschien) mogelijk dat er nog data schuiven.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief lesrooster.

Lestijden:
10.30 – 17.30 uur

Afwijkende tijden:
Op 16 oktober tot 20.30 uur (gezamenlijk etentje om de start van het derde jaar te vieren).
Op 17 december tot 20.30 uur (tussenevaluatie en gezamenlijk etentje).
Op 3 juni 21.00 uur (eindevaluatie en feestelijke afsluiting)

Locatie:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Kosten 3dejaar:
1.670 euro – particulier tarief
1.420 euro – ( -15%) minima tarief per jaar voor studenten en mensen die van een sociaal minimum/bijstandsniveau rond moeten komen
3.340 euro – zakelijk en boven-modaal per jaar
Zelf te bepalen – solidariteitsdonatie

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers, die bovenmodaal verdienen, en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt.
Betaling van de zakelijke tarief maken het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.

Particulieren met een boven-modaal inkomen die  financieël weinig last van de corona-crisis hebben, worden uitgenodigd om een extra solidariteitsdonatie te doen (hoogte zelf te bepalen), naast het genoemde tarief. Dit maakt het ook voor mensen die wel verlies leiden mogelijk om tegen het minimum tarief de opleiding te doen.

Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.

 

 

Schooljaar 2020/21

1ste jaars vrijdaggroep 2020/2021

Data vrijdaggroep:

vrijdagen, tenzij anders vermeldt:
2 en 3 (zaterdag) oktober
16 oktober
4 en 20 november
4 en 18 december
15, 29 en 30 (zaterdag) januari
12 en 26 februari
6 en 20 maart
9 en 23  april
12 (woensdag) en 28 mei
11 en 12 (zaterdag) juni

Vrijdag 18 juni eindevaluatie (18 – 22 uur)

Opgelet:
de data en tijden zijn ivm overleg gastdocenten en definitieve locatie nog onder voorbehoud.
Er kunnen aan informatie van welke aard dan ook, die op deze site staat,  geen rechten ontleend worden. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster en andere relevante informatie.

Lestijden vrijdaggroep:
(behalve waar anders vermeld)
10.00 – 17.00 uur

Afwijkende tijden:
Op 3 oktober tot 20.30 uur (gezamelijk etentje om de start van de opleiding te vieren).
Op 15 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en gezamelijk etentje).
Op 12 juni tot 18 uur (spelen op straat)
Op vrijdag 18 juni 17.30 (inloop)/ 18.00 – 22.00 uur (eindevaluatie en feestelijke afsluiting)

Locatie vrijdaggroep:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Kosten 1stejaar:
1.975 euro – particulier tarief per jaar
1.670 euro – minimum tarief per jaar
3.950 euro – zakelijk en boven-modaal per jaar

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt. Particulieren met een boven-modaal inkomen worden uitgenodigd om ook het zakelijke tarief te kiezen. Betaling van de zakelijke prijs maakt het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.
Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.

 

1ste jaar maandaggroep 2020/21


Data maandaggroep (2020/2021):

allemaal maandagen, tenzij anders vermeldt:
20 (zondag), en 21 september
5 en 26 oktober,
9 en 23 november, 
7 december
4, 18,  29 (vrijdag) en 30 (zaterdag) januari
8 februari
1, 15 en 29 maart
12 en 25 (zondag) april
17 en 31 mei
5 (zaterdag) juni

Zondag 6 juni ’s avonds: eindevaluatie

Opgelet:
de data zijn ivm overleg gastdocenten en locatie nog onder voorbehoud.
Er kunnen aan informatie van welke aard dan ook, die op deze site staat,  geen rechten ontleend worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster en andere relevante informatie.

Locatie maandaggroep:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Lestijden maandaggroep:
op de maandagen:
11.00 – 18.00 uur
op de weekeinddagen:
10.00 – 17.00 uur

Afwijkende tijden maandaggroep:
Op zondag 20 september tot 20.30 uur (gezamelijk etentje om de start van de opleiding te vieren).
Op 18 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en gezamelijk etentje).
Op zaterdag 5 juni van 10.00 tot 18.00 uur ( spelen op straat met afsluitend etentje)
Op zondag 6 juni van 17.30 (inloop)/ 18..00 – 22.00 uur (eindevaluatie en feestelijke afsluiting)

Kosten 1stejaar:
1.975 euro – particulier tarief per jaar
1.670 euro – minimum tarief per jaar
3.950 euro – zakelijk en boven-modaal per jaar

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt. Particulieren met een boven-modaal inkomen worden uitgenodigd om ook het zakelijke tarief te kiezen. Betaling van de zakelijke prijs maakt het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.
Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.


2de jaar

 

2de jaar maandaggroep 2020/21


Data maandaggroep (2020/2021):

allemaal maandagen, tenzij anders vermeldt:
 13 (zondag), 14 en 28 september
12 oktober
2, 16  en 30 november
14 december
11 en 31 (zondag) januari
1 en 15 februari
9 (dinsdag) en 22 maart
6 (dinsdag) en 19 april
10, 25, 29 (zaterdag) en 30 (zondag) mei. 

Eindpresentatie: zondag 30 mei
Eindevaluatie en afsluiting van de opleiding: vrijdagavond 4 juni

Opgelet:
de data zijn ivm overleg gastdocenten en locatie nog onder voorbehoud.
Er kunnen aan informatie van welke aard dan ook, die op deze site staat,  geen rechten ontleend worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster en andere relevante informatie.

Locatie maandaggroep:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Lestijden maandaggroep:
10.45 – 17.45 uur

Afwijkende tijden maandaggroep:
Op zondag 13 september tot 20.30 uur (etentje om de start van het 2dejaar te vieren).
Op maandag 11 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en etentje).
Op zondag 26 en maandag 26 januari van 10.00 – 17.00 uur
Op zaterdag 29 mei van 10.00 – 18.00 uur
Op zondag 30 mei  9.00 – 18.00 uur (eindpresentatie).
Op vrijdag 4 juni van 18.00 – 22.00 uur (eindevaluatie/afsluiting van de opleiding)

Kosten 2dejaar:
1.975 euro – particulier tarief per jaar
1.670 euro – minimum tarief per jaar
3.950 euro – zakelijk en boven-modaal per jaar

De zakelijke prijs is van toepassing op ondernemers en personen waarvan de werkgever de cursuskosten betaalt. Particulieren met een boven-modaal inkomen worden uitgenodigd om ook het zakelijke tarief te kiezen. Betaling van de zakelijke prijs maakt het voor anderen mogelijk om het minimum tarief te betalen.
Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Heb je vragen over de tarieven of de betaling, neem dan contact met me op.

3de jaar

Data (2020/2021):
vrijdag 11 september
zaterdag 12 september
zaterdag 26 september
vrijdag 9 oktober
zaterdag 31 oktober
zaterdag 7 november
zondag 22 november
zondag 20 december
vrijdag 8 januari
zondag 24 januari
vrijdag 5 februari
vrijdag 19 februari
vrijdag 5 maart
zaterdag 6 maart
zondag 21 april
zondag 11 april
zaterdag 24 april
dinsdag (!) 11 mei
vrijdag 21 mei

Opgelet:
de data en gastlessen zijn ivm overleg gastdocenten nog onder voorbehoud.
Er kan aan informatie, die op deze website staat,  geen rechten ontleend worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een definitief rooster.

Lestijden:
10.00 – 17.00 uur (onder voorbehoud)

Afwijkende tijden:
Op 12 september tot 20.30 uur (gezamelijk etentje om de start van het tweede jaar te vieren).
Op 8 januari tot 20.30 uur (tussenevaluatie en gezamelijk etentje).
Op 21 mei tot 21.00 uur (eindevaluatie en feestelijke afsluiting)

Locatie:
in het Centrum van Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt)