ALGEMENE VOORWAARDEN

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

* Geldt voor ALLE workshops en trainingen 
* Geldt voor workshops en trainingen, die niet langer dan twee dagen duren

* Geldt voor de Opleiding

 

Geldt voor ALLE workshops en trainingen:

– Aan de informatie die op deze website staat, kunnen geen rechten ontleend worden.

– In de workshops en trainingen wordt persoonlijk en diepgaand gewerkt. Dit kan veel oproepen. Het is echter geen therapie. De deelnemer is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces en kan de cursusleidster er op geen enkele manier aansprakelijk voor stellen.

– ClownSpirit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemers voorafgaand, tijdens of na afloop van de trainingen.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om een workshop/training of de opleiding niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval storten we het reeds betaalde bedrag binnen 8 dagen volledig retour zonder aftrek van annuleringskosten.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om een inschrijving te annuleren, mocht er een gegronde reden zijn om aan te nemen dat de workshop/training niet aansluit bij de verwachtingen en/of mogelijkheden van de deelnemer, of dat de deelnemers een ernstig verstorend effect zou kunnen hebben op de training/workshop.  De deelnemer ontvangt in dat geval de betaling binnen 8 dagen volledig retour.

Betalingen graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. ClownSpirit, o.v.v. workshop + datum

 

Geldt voor workshops en trainingen, die niet langer dan twee dagen duren

– Je ontvangt binnen 7 dagen per mail een bevestiging van je inschrijving.

–  Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de workshop/training ontvang je per mail een officiële deelnamebevestiging met daarin alle nodige informatie. Mochten er op dat moment niet voldoende deelnemers zijn, kan in contact met de reeds aangemelde deelnemers ervoor gekozen worden om nog af te wachten of er nog aanmeldingen bijkomen. Dit gebeurt in overleg en op vrijwillige basis. Deelnemers die niet langer willen afwachten krijgen hun betaling binnen 8 dagen volledig terug.

– Betaling graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. Clownspirit, o.v.v. workshop + datum

– Het geld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de workshop/training op de rekening te staan. Mocht je je pas na deze termijn aangemeld hebben dien je je betaling direct samen met je aanmelding te voldoen.
Mocht dit niet het geval zijn, behoudt ik me het recht voor om je plek aan iemand anders door te geven.

– Met deze aanmelding ga je een betalingsverplichting aan.
Annuleren is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 10 dagen vòòr aanvang van de workshop. Na die tijd is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
Mocht het mij echter lukken om jouw plek op te vullen, blijft het geld één jaar staan en kun je de workshop op een ander moment volgen, mits je €10 administratiekosten bijbetaalt. Mocht mij dat niet lukken, blijft het geld eveneens één jaar staan en kun je de workshop eventueel op een ander moment volgen, mits je €10 administratiekosten bijbetaalt en MITS ER PLEK OVER IS (dit hoor je uiterlijk 2 dagen van tevoren). Het laatste is een gunst maar geen recht waar je aansprak op kunt maken (niet altijd biedt ik dezelfde workshop binnen een jaar opnieuw aan).

 

Geldt voor de Opleiding:

– Je ontvangt binnen een week per mail een bevestiging van je inschrijving.

Graag samen met je aanmelding minimaal een aanbetaling van 495,00 euro overmaken, oftewel meteen het hele bedrag (oftewel de eerste helft mocht je in twee termijnen willen betalen).
Plaatsing voor de opleiding vindt in principe plaats in volgorde van binnenkomst van de aanbetaling/eerste betaling (tenzij om andere redenen zoals groepsamenstelling een andere keuze zinvol is).

De rest van de betaling dient voor 1 september op de rekening te staan.
Mocht de betaling in één keer een probleem zijn, is het mogelijk om in twee termijnen te betalen.  Je betaalt dan vòòr 1 september het resterende bedrag voor de eerste helft (aanbetaling had je al gedaan). De tweede helft in januari.
Graag op de aanmelding vermelden als je in twee termijnen wilt betalen.
Zo nodig kan in overleg naar een andere betalingsregeling gezocht worden.
Neem daarvoor contact met me op, voordat je je aanmeldt.

ATTENTIE: een afwijkende betalingsregeling ontslaat je niet van de verplichting tot betaling van de volledige cursusgeld, ook als je besluit om de opleiding voortijdig te stoppen, ongeacht wat de reden hiervan is. Let ook goed op onderstaande annuleringsvoorwaarden.

– Betalingen graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. ClownSpirit, o.v.v. workshop + datum

Met deze aanmelding ga je een betalingsverplichting aan.
– Kosteloos annuleren is mogelijk binnen 14 dagen na je aanmelding (bedenktijd). Je aanbetaling ontvang je dan volledig terug.
Bij annulering na de bedenktijd en voor 1 juli ben je 50 euro administratiekosten verschuldigd. Je aanbetaling wordt dan teruggestort na aftrek van 50 euro.
Bij annulering in de periode 45 t/m30 dagen voor aanvang van de opleidingsgroep bedragen de annuleringskosten 25% van de volledige cursusprijs. Bij annulering in de periode 29 t/m 15 dagen voor aanvang van de opleidingsgroep ben je 50% van de volledige cursusprijs verschuldigd. . Bij annulering binnen de laatste 14 dagen voor aanvang van de opleidingsgroep is annulering niet meer mogelijk en ben je verplicht om de volledige cursusprijs te betalen. Dat betekent dat je na annulering ook de rest van de cursusprijs nog moet betalen als je nog niet de volledige cursusprijs betaald hebt.
– Het is – in geval van annulering- eventueel (!) mogelijk om een cursusjaar het jaar erop in te halen, voorwaarde is een dringende en onverwachtse reden (zoals b.v. ziekte). Dit dat het praktisch mogelijk moet zijn.

– Zodra duidelijk is dat de opleidingsgroep waarvoor je je hebt opgegeven, doorgaat, ontvang je een bevestiging. Uiterlijk in de eerste week van september ontvang je een deelnamebevestiging, of een (tussen)bericht, mochten er (nog) niet voldoende deelnemers zijn. Je mag tussendoor informeren naar de stand van zaken.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om de lesdata- of tijden zoals ze nu op de website staan, nog te wijzigen, ook nog gedurende het jaar, mochten daar belangrijke redenen voor zijn.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om het aangekondigde programma aan te passen, mits er belangrijke redenen voor zijn (b.v. een gastdocent die zich terugtrekt)

 ClownSpirit behoudt zich het recht voor om gedurende het schooljaar te wisselen van locatie.

– Het starten met de opleiding op een bepaalde doordeweekse dag in het 1ste jaar geeft geen garantie dat het 2de jaar op dezelfde dag van de week gaat plaatsvinden, al zal ClownSpirit wel streven naar zoveel mogelijk continuiteit.