Visie op de clown

Careclowns-verblijden-ouderen-in-Hoogeveen-op-wereld-alzheimerdag-620x250

De clown als levenskunstenaar en healer

De grootste kracht van de clown zijn zijn ZIJNS-kwaliteiten.
Hij is helemaal aanwezig in het moment, open en vol overgave, speels, puur, kwetsbaar, eerlijk in zijn emoties en daardoor uitermate contactvol.
Daarmee is hij in staat is om mensen uit hun hoofd en uit hun alledaagse sleur te trekken naar het enige dat reël is, het NU.  Door het oprechte contact in het NU maken mensen ook meer contact met zichzelf. Met hun gevoelens, en daardoor heen met hun eigen essentie, en ervaren zij ook de essentieële verbondenheid met elkaar en met het leven zelf.
En omdat de clown zich steeds weer opnieuw verwondert over alle aspecten van het leven, en bereid is om in alle volheid te VOELEN, is het NU voor de clown altijd een feest, vol avonturen en plezier. En vol overgave.
De clown is daarmee per definitie een levenskunstenaar en healer.

De clown in deze tijd

Het clownsvak heeft in het laatste decennia een grote vlucht genomen.
Terwijl clowns vroeger vooral in het circus, op kinderfeestjes en braderieën te vinden waren, worden zij nu steeds meer ingezet bij doelgroepen, die extra kwetsbaar zijn en die om veel inlevingsvermogen vragen: zieke kinderen, dementerenden, geestelijk gehandicapten, stervenden, getraumatiseerde mensen in oorlogsgebieden…
Deze tijd vraagt om clowns die niet alleen grappig zijn, maar die vooral een grote menselijke rijpheid hebben, die op een diepe laag contact kunnen maken, die innerlijk ‘beschikbaar’ zijn.

Clownen vanuit essentie

ClownSpirit heeft deze visie op de clown geintergreed in het opleidingstraject.
Deze ‘innerlijke beschikbaarheid’ is er namelijk niet zomaar. Het vraagt om een grote toewijding om deze emotionele rijpheid en deze wakkere aanwezige staat van Zijn te ontwikkelen. We hebben allemaal stukken in onszelf waar we ons uit ons ‘Zijn’ teruggetrokken hebben op momenten waar we daar als kind niet in ontvangen of zelfs afgewezen werden. We geven daar eigenlijk een stuk van onze eigen essentie op, een stuk levensenergie, in de vorm van kracht of gevoeligheid, eerlijkheid, echtheid, volheid, spontaniteit, juicyness… noem maar op. De pijn op het moment van terugtrekking dient vervolgens als een soort ‘poortwachter’. Als we deze delen van onszelf weer willen terug veroveren, komen we niet omheen om ook die pijn opnieuw te voelen.

Het leren van clownstechnieken en leren spelen vormt in de lessen altijd de rode draad.
(Als je daar meer over wilt lezen, kijk dan bij de opleiding onder ‘inhoud’.)
Daarnaast is er echter ook volop aandacht voor het steeds dieper integreren en bewustworden van een ieders essentieële kwaliteiten. En voor dat wat het spel raakt, de uitdagingen, de weerstanden, de angsten, belemmerende overtuigingen en patronen. Al dat wat de vrije stroom blokkeert en alle manieren hoe we contact vermijden. In het spel worden alle persoonlijke issue’s snel zichtbaar. Deels kunnen we deze issue’s ‘vrijspelen’, deels vraagt het om verheldering in verbale feedback en integratie.
Van de student vraagt dit een grote bereidheid om zich bloot te geven. Bereidheid om zich te openen naar ongemak en pijn te verdragen. Bereidheid om te schuren, om steeds kwetsbaarder te worden en daarmee steeds echter.
Zodat al die plekken in ons die zich in het verleden hebben teruggetrokken, weer mee gaan doen.
Daardoor vergroten de clowns in spé hun innerlijk ruimte en zijn ze emotioneel veel meer beschikbaar, ook in emotioneel aangrijpende of lastige situaties.

Uniek
Deze integratie van speltechnieken en bewustwording van jezelf inclusief integratie van oud zeer is een unieke manier van werken.
In veel opleidingen en werkvelden wordt ‘het persoonlijke’ beschouwd als iets dat niet thuishoort in ‘professioneel clownen’ of ‘professioneel leren clownen’.  Het wordt geassocieërd met ’therapie’ of ‘zelfervaring’.
Mijn ervaring na 15 jaar clownstraining geven is dat het het meest krachtig werkt en het de meest gevoelige en contactvolle contactclowns oplevert, als dit stuk zoveel mogelijk geintegreerd wordt. Alleen een clown die zichzelf, ook de lastige stukken in zichzelf, diep kan ontvangen en toelaten, kan ook diep contact toelaten met de ander. Alles waar we onszelf nog beschermen tegen oud zeer, is anders in het clownen niet beschikbaar. Deze tijd waarin de mensheid zo diep \ontworteld’ is geraakt, zo diep verwijderd van de eigen essentie, heeft dringend behiefte aan clowns die deze diepte kunnen brengen.
Humor is een krachtig helend instrument, maar niet als het oppervlakkig blijft, hij moet ingebed zijn in diepgaand essentieël contact.