Privacyverklaring

ClownSpirit is een moderne, door de overheid niet-erkende, clownschool, die workshops, trainings, een opleiding en coaching aanbiedt. Daarnaast doet ClownSpirit aan non-profit activiteiten zoals het evenement Walking as One en ClownSpirit Productions.
ClownSpirit is een éénmanszaak.

Ik, Kirsten Lüpke, ben eigenaar van ClownSpirit en tevens eindverantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met jouw data omga.
Daar waar ik in deze verklaring ‘jij’ ‘jouw’ of ‘jou’ schrijf bedoel ik daarmee al mijn klanten, die bij mij een dienst afnemen in welke vorm dan ook. Ik zal in alle gevallen van ‘klanten’ spreken.
Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.
Mocht je ondanks dat ooit ontevreden zijn over mijn manier van omgang met jouw persoonlijke gegevens, kun je een klacht richten aan: info@clownspirit.nl

Deze Privacy Verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of verandering van bedrijfsactiviteiten. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens die ik verzamel, waar ik ze voor nodig heb, hoe ik ze verwerk, hoe ik ze beveilig, welke rechten jij daarbij hebt en hoe je die geldig maakt

 • Bij het online inschrijven voor de mailinglijst
  Wanneer je je online inschrijft voor de mailinglijst of me anders aantoonbaar te kennen geeft dat je graag op mijn mailinglijst wilt bewaar ik jouw naam en het emailadres, zoals je die aan me verstrekt hebt. Deze data komen in de mailinglijst, van waaruit ik op onregelmatige basis nieuwsbrieven verstuur met relevante content en om je op de hoogte te houden van mijn activiteiten.
  Mijn mailinglijst en nieuwsbrieven beheer en verstuur ik via mailchimp.
  Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om in te zien, met welke gegevens je in de mailinglijst vermeld staat en de mogelijkheid om je gegevens aan te passen. Ook kun je met een klik op de betreffende knop je zelf weer uitschrijven uit de mailinglijst.
  Je blijft zo lang op deze mailinglijst totdat je jezelf uitschrijft of totdat ik de mailinglijst ophef.
   
 • Bij het opgeven voor een workshop of training
  Als je je via de website inschrijft voor een workshop of training vraag ik om jouw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, leeftijd en geslacht.
  Emailadres en telefoonnummer gebruik ik om de nodige informatie aan je te kunnen verstrekken en om je bij vragen of belangrijke mededelingen betreffende jouw aanmelding of de desbetreffende workshop of training (zoals plotselinge cancelling van een workshop ivm een noodgeval of acute ziekte) te kunnen bereiken.
  Jouw adres heb ik nodig om een factuur te kunnen schrijven.
  Leeftijd en geslacht is van belang voor mij omdat de samenstelling van de groep invloed heeft op de content van mijn workshops en trainingen.

  Ik bewaar de aanmeldingen enkel in (per workshop of training) aparte mappen binnen mijn emailprogramma Outlook.
   

 • Verslagen tijdens de opleiding
  Persoonlijke verslagen van studenten – onderdeel van de clownsopleiding- worden doorgaans via email naar mij aangeleverd en bewaar ik eveneens in een aparte map van het email-programma.
  Deze verslagen zijn enkel bedoeld om studenten optimaal te kunnen volgen en begeleiden in hun ontwikkeling. Ik ga met de daarin gedeelde informatie vertrouwelijk om. In het zeldzame geval dat ik er met derden iets over wil delen, vraag ik vooraf explicite toestemming van de betreffende persoon.
  Ik bewaar deze persoonlijke verslagen tot max . 2 jaar na afsloop van het betreffende schooljaar. Studenten van de opleiding kunnen hun verslagen ten alle tijden opvragen tot 2 jaar na afloop van het betreffende schooljaar.
  Hetzelfde wat voor de persoonlijke verslagen geldt, geldt voor persoonlijke emails van studenten.
  Studenten hebben echter ook het recht om de verwijdering van hun verslagen te vragen zodra ze met de opleiding klaar zijn of gestopt.
   
 • Facturen
  Met daarin naam en adres van de deelnemer, bewaar ik 7 jaar lang, zoals de belastingdienst dit van mij eist. Ik bewaar de factures in een afgesloten kast.
   
 • Foto’s en filmpjes
  Soms, met name in de opleiding, maak ik foto’s of video-opnames in de les. Deze verstuur ik via een gesloten groep op signal, speciaal aangemaakt voor de betreffende opleidingsgroep of via de mail of via WeTransfer.
  Soms zet ik foto’s/filmpjes in een map op Dropbox en deel die link met cursisten of de groep.
  Soms plaats ik foto’s/filmpjes op de ClownSpirit Facebookpagina of op mijn website.
  Voor de laatstgenoemde acties geldt dat ik dit alleen doe als een ieder die op het betreffende foto/filmpje staat, daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven via email, signal, whatsapp, sms of op papier.
  Tevens kan een cursist op een later tijdstip eisen dat ik een foto, waar de cursist herkenbaar op staat, weer weghaal van het open medium. Bij FB kan ik in dat geval een foto/filmpje onzichtbaar maken. De rechten op de foto zelf liggen ten alle tijden bij Facebook.
  Foto’s waarvoor een ieder toestemming heeft gegeven dat deze openbaar gemaakt mogen worden (Website, social media) mogen eveneens gedeeld worden door alle deelnemers van de groep.
  Foto’s waarvoor toestemming is gegeven om ze in een besloten omgeving te delen (gesloten whatsapp- of signalgroep, Dropbox, mail, WeTransfer) mogen niet openbaar gemaakt worden, ook niet door andere deelnemers van de groep, zonder toestemming van mij en een ieder die op de foto of het filmpje staat.
   
 • Walking as One
  Er is een aparte mailinglijst voor Walking as One.
  Hier staat iedereen in die in het verleden meegedaan heeft aan een Walking as One of interesse heeft getoond en toestemming heeft gegeven om op de mailinglijst te komen.
  Deze wordt eveneens bewaard in mailchimp.
  De daarin opgeslagen gegevens (naam en emailadressen) worden enkel gebruikt voor informatie of oproepen betreffende Walking as One.
   
 • Website/Cookies
  De website is een normale WordPress website die draait bij provider mijnhostingpartner.nl en maakt geen gebruik van cookies.
  Er zijn geen tellers of SEO analysetools gekoppeld.
  Alleen bij het achterlaten van een reactie op een blog wordt in WordPress naam, adres en IP-adres bewaard, maar die gegevens worden verder niet  gekoppeld of geannaliseerd.
  Het aanmeldingsformulier dat u gebruikt om u op te geven voor een cursus of workshop bevat naast e-mail adres, naw gegevens, telefoon, leeftijd, geslacht geen gevoelige data zoals BSN- of bankrekeningnummer.  

  Webbouwer Adil Kengen beheert de website en pleegt onderhoud en technisch beheer. Hiermee heeft Kirsten Lüpke een verwerkersovereenkomst. 
   

 • Mailchimp mailinglijst
  Als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief heeft u uw voornaam, achternaam en e-mail adres opgegeven, en wordt uw klikgedrag door de mail provider Mailchimp geanalyseerd.  De provider weet dus of u de mail geopend heeft, en op welke links u geklikt heeft. Dit is standaard Mailchimp procedure en de verwerkersovereenkomst met Mailchimp staat garant voor een veilige omgang met deze gegevens.

  Webbouwer Adil Kengen beheert de website en pleegt onderhoud en technisch beheer. Ook hiermee heeft Kirsten Lüpke een verwerkersovereenkomst. 
   

 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Ik verkoop of geef jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn met jou overeengekomen dienst aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals de boekhouder, webmaster of provider) sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
  Bij samenwerking met derden, waarmee ik geen verwerkersovereenkomst gesloten heb (b.v. Dropbox) werk ik alleen samen na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

 • Datalek
  Bij een datalek, ben ik verplicht deze binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht het een schade zijn op persoonlijk vlak, ben ik verplicht deze persoon in kwestie te informeren. Ik zal er alles aan doen, dit zo goed mogelijk op te lossen.
   
 • Beveiliging van de apparatuur
  Alle data zijn opgeslagen op een vaste Apple-computer die voorzien is van een toegangscode en van de meest recente Antivirus/gegevensbescherming software
  Er worden geen backup gegevens in de Cloud bewaard. Alleen op een beveiligde externe harde schijf.
   
 • Auteursrechten/geestelijk eigendom
  Alle op de website geschreven of gepubliceerde stukken en gebruikte foto’s zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door ClownSpirit/Kirsten Lüpke en mogen door niemand zonder voorafgaande toestemming van ClownSpirit/Kirsten Lüpke gebruikt worden of verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Laatste update: 16 augustus 2021

Door:
Kirsten Lüpke/ClownSpirit
KvK: 30212158