Aanmelden

*Naam:
Woonadres:
PC-Woonplaats:
*e-mail:
*Telefoon:
*Leeftijd:
*Geslacht:
 
*Naam training:
*Startdatum training:
*Te betalen bedrag:
 
Opmerking:
 
*Voorwaarden: akkoord
Bij deze verklaar ik dat ik onderstaande voorwaarden en annuleringsvoorwaarden heb gelezen en ermee akkoord ga.
 

 

Betalings-
en annuleringsvoorwaarden

Het volgende geldt voor ALLE workshops en trainingen:

– In de workshops en trainingen wordt persoonlijk en diepgaand gewerkt. Dit kan veel oproepen. Het is echter geen therapie. De deelnemer is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces en kan de cursusleidster er op geen enkele manier aansprakelijk voor stellen.

– ClownSpirit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemers voorafgaand, tijdens of na afloop van de trainingen.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om een workshop/training of de opleiding niet te laten doorgaan, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval storten we het reeds betaalde bedrag volledig retour zonder aftrek van annuleringskosten.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om een inschrijving te annuleren, mocht er een gegronde reden zijn om aan te nemen dat de workshop/training niet aansluit bij de verwachtingen en/of mogelijkheden van de deelnemer, of dat de deelnemers een ernstig verstorend effect zou kunnen hebben op de training/workshop.  De deelnemer ontvangt in dat geval de betaling binnen 8 dagen volledig retour.

Betalingen graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. Play to Be, o.v.v. workshop + datum


Geldt voor workshops en trainingen, die niet langer dan twee dagen duren

– Je ontvangt binnen 7 dagen per mail een bevestiging van je inschrijving.

–  Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van tevoren ontvang je per mail een officiële deelnamebevestiging met daarin alle nodige informatie.

– Betaling graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. Play to Be, o.v.v. workshop + datum

– Het geld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de workshop/training op de rekening te staan. Mocht dit niet het geval zijn, behoudt ik me het recht voor om je plek aan iemand anders door te geven.

– Met deze aanmelding ga je een betalingsverplichting aan.
Annuleren is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 10 dagen vòòr aanvang van de workshop. Na die tijd is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
Mocht het mij echter lukken om jouw plek op te vullen, blijft het geld één jaar staan en kun je de workshop op een ander moment volgen, mits je €10 administratiekosten bijbetaalt. Mocht mij dat niet lukken, blijft het geld eveneens staan kun je de workshop op een ander moment volgen, mits je €10 administratiekosten bijbetaalt en MITS ER PLEK OVER IS (dit hoor je uiterlijk 2 dagen van tevoren).

 

Geldt voor de Opleiding:

– Je ontvangt binnen een week per mail een bevestiging van je inschrijving.

Graag samen met je aanmelding een aanbetaling van 495,00 euro overmaken.
Plaatsing voor de opleiding vindt in principe plaats in volgorde van binnenkomst van de aanbetaling.

De rest van de betaling dient voor 1 september op de rekening te staan.
Mocht de betaling in één keer een probleem zijn, is het mogelijk om in twee termijnen te betalen. Je betaalt dan vòòr 1 september het resterende bedrag voor de eerste helft (aanbetaling had je al gedaan). De tweede helft in januari.
Is ook dat een probleem, kunnen eventueel naar een andere oplossing zoeken.
Graag vermelden op de aanmelding!

ATTENTIE: een afwijkende betalingsregeling ontslaat je niet van de verplichting tot betaling van de volledige cursusgeld, ook als je besluit om de opleiding voortijdig te stoppen, ongeacht wat de reden hiervan is. Let ook goed op onderstaande annuleringsvoorwaarden.

– Betalingen graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. Play to Be, o.v.v. workshop + datum

Met deze aanmelding ga je een betalingsverplichting aan.
– Kostenloos annuleren is mogelijk binnen 7 dagen na je aanmelding (bedenktijd). Je aanbetaling ontvang je dan volledig terug.
Bij annulering na de bedenktijd en voor 1 juni ben je 50 euro administratiekosten verschuldigd. Je aanbetaling wordt dan teruggestort na aftrek van 50 euro.
Bij annulering in de periode 1 juni tot en met 1 augustus 2018 bedragen de annuleringskosten 25% van de volledige cursusprijs. Bij annulering in de periode 1 augustus tot en met 1 september 2018 50% van de volledige cursusprijs. Na 1 september 2018 is annulering niet meer mogelijk en ben je verplicht om de volledige cursusprijs te betalen. Dat betekent dat je na annulering ook de rest van de cursusprijs nog moet betalen als je nog niet de volledige cursusprijs betaald hebt.
– Het is – in geval van annulering- eventueel mogelijk om een cursusjaar het jaar erop in te halen, voorwaarde is een dringende reden en onverwachtse reden (zoals b.v.ziekte).

– Zodra duidelijk is dat de opleidingsgroep waarvoor je je hebt opgegeven, doorgaat, ontvang je een bevestiging. Uiterlijk in de eerste week van september ontvang je een deelnamebevestiging, of een (tussen)bericht, mochten er (nog) niet voldoende deelnemers zijn.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om de lesdata zoals ze nu op de website staan, nog te wijzigen. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een definitief lesrooster.

Geldt voor de VrouwenPower-Training

– Je ontvangt binnen een week per mail een bevestiging van je inschrijving.

Je aanmelding is definitief nadat ik een aanbetaling van 195,00 euro heb ontvangen.
Plaatsing voor de groep vindt in principe plaats in volgorde van binnenkomst van de aanbetaling.

De rest van de betaling dient voor 1 augustus op de rekening te staan.
Mocht de betaling in één keer een probleem zijn, is het mogelijk om een afwijkende betalingsregeling te treffen. Graag vermelden op de aanmelding!

ATTENTIE: een afwijkende betalingsregeling ontslaat je niet van de verplichting tot betaling van de volledige cursusgeld, ook als je besluit om de opleiding voortijdig te stoppen, ongeacht wat de reden hiervan is. Let ook goed op onderstaande annuleringsvoorwaarden.

– Betalingen graag overmaken naar: NL 26 TRIO 0254819346 (BIC: TRIONL2U) t.a.v. Play to Be, o.v.v. workshop + datum

Met deze aanmelding ga je een betalingsverplichting aan.
Kostenloos annuleren is mogelijk tot 1 augustus. Daarna is annulering niet meer mogelijk en ben je verplicht tot de betaling van het volledige cursusbedrag.

– Het is – in geval van annulering- eventueel mogelijk om deze of een alternatieve training  in te halen,  MITS ER PLEK OVER IS. Dit blijkt pas kort van tevoren.

– Je ontvangt uiterlijk eind augustus een deelnamebevestiging, of een (tussen)bericht over de stand van zaken.

– ClownSpirit behoudt zich het recht voor om de traininsdata zoals ze nu op de website staan, nog te wijzigen. Voor aanvang van de training ontvang je een definitief lesrooster.